فرصت های موجود
انتخاب عنوان شرایط محل خدمت تاریخ اعتبار
رئیس حسابداری به تعداد 1 نفر جهت رئیس حسابداری نیاز داریم. / جنسیت : آقا سابقه کار مرتبط : حداقل 5 سال پشتیبانی 1397/07/06
کارشناس فروش به تعداد 2 نفر جهت کارشناس فروش نیاز داریم. / جنسیت : خانم رشته های تحصیلی مناسب جهت این فرصت شغلی : مدیریت تمامی گرایش ها - حسابداری - مشاوره - روانشناسی - ارتباطات فروش 1397/07/13
اطلاعات شناسنامه ای
اطلاعات تماس
سوابق تحصیلی
به منظور ثبت سوابق تحصیلی، دکمه ی را بزنید.
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نوع محل تحصیل نام محل تحصیل فارغ التحصیل سال پایان معدل کل
تجربیات شغلی
به منظور ثبت تجربیات شغلی، دکمه ی را بزنید.
هیچ سابقه کاری ندارمزبان های خارجی
به منظور ثبت مهارت در زبان های خارجی، دکمه ی را بزنید .
زبان مهارت در خواندن مهارت در نوشتن مهارت در مکالمه
معرف
سایر موارد
Captcha